Fundacja Pracownia

  1. Fundacja Pracownia działa na rzecz polskiej grafiki projektowej.
  2. Analiza polskiej rzeczywistości każe uznać, że otaczający nas wizualny śmietnik ma swoją przyczynę w wieloletnim zanie­dbaniu wychowania estetycznego i upadku rangi zawodu grafika. Niewolni od zarazy pospolitych upodobań, bylejakości i wizualnego brudu projektanci muszą odbudować etos swojego zawodu – poczynając od podstaw.
  3. Twórcze korzystanie z doświadczeń współczesnego malarstwa, rzeźby i fotografii, a także niezależność i swoboda artystycznej wypowiedzi są niezbędne grafice projektowej. Okładka książki, plakat i gra komputerowa współtworzą dziś obraz sztuki najnowszej.
  4. Komercyjność, służebny charakter grafiki projektowej wystawiają jej twórców na pokusę banału, nawet kiczu, ale zarazem zmuszają ich do kierowania się funkcjonalnością, której warunkami są racjonalność i prostota.
  5. Wszechobecne media i niekończące się multiplikacje tworzą nowy pejzaż semiotyczny – grafik jest jego współtwórcą.

Zadania Fundacji Pracownia

  1. Tworzenie, dokumentowanie i upowszechnianie realizacji z zakresu polskiej grafiki projektowej.
  2. Wspieranie projektów z zakresu malarstwa, grafiki warsztatowej, fotografii i filmu, które mogą poszerzyć obszar poszukiwań artystycznych projektantów.
  3. Działalność wydawnicza i wystawiennicza promująca dzieła i twórców grafiki projektowej.
  4. Działalność naukowa i dydaktyczna.