Polska grafika edytorska w latach 1944–1970

Celem projektu jest dokumentacja i popularyzacja dzieł powojennej sztuki książki, a jego zakres obejmuje formę edytorską, projekty typograficzne i graficzne, projekty okładek oraz ilustracje. Przedmiotem analiz będą wszystkie typy książek, w tym książki dla dzieci, podręczniki, książki naukowe i edukacyjne, nuty, przewodniki oraz wydawnictwa bibliofilskie i akcydensowe. Zakres opracowania poszerzony został o ilustracje przeznaczone do czasopism dla dzieci oraz druków akcydensowych (kart świątecznych i okolicznościowych oraz druków reklamowych) oraz projekty typograficzne gazet, czasopism, a także druków propagandowych i reklamowych. W ramach projektu prowadzona jest szeroka kwerenda oryginałów projektów, kwerenda oraz zakup wydawnictw i druków zachowanych w stanie kompletnym i umożliwiającym reprodukcję, dokumentacja fotograficzna i bibliograficzna, opracowanie komputerowe i retusz reprodukcji, opracowanie badawcze i krytyczne. Pracom dokumentacyjnym towarzyszą wystawy i prezentacje organizowane we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury. Ważną częścią projektu jest publikacja książek i wydawnictw: katalogów towarzyszących wystawom, monografii twórców oraz opracowań naukowych i popularyzatorskich. Zwieńczeniem działalności wydawniczej będzie wielotomowa monografia poświęcona polskiej sztuce książki z lat 1945–1970, opublikowana w polskiej i angielskiej wersji językowej.

zobacz:
strona internetowa Najpierw okładka!