Wydawnictwa

Typografia

 1. Friedrich Forssman, Hans Peter Willberg, Pierwsza pomoc w typografii, słowo/obraz terytoria, 2004
 2. Jacek Mrowczyk, Niewielki słownik typograficzny, czysty warsztat, 2008
 3. Tomasz Bierkowski, O typografii, czysty warsztat, 2009
 4. James Felici, Kompletny przewodnik po typografii, czysty warsztat, 2009

Projektowanie graficzne

 1. „Almanach Galerii Plakatu AMS” (numery 1–7), czysty warsztat, 2004–2008
 2. Warsztat dizajnu, czysty warsztat, 2004
 3. Jak ktoś mógł na to pozwolić! Z twórcami polskiej szkoły grafiki rozmawia Janusz Górski, czysty warsztat, 2011
 4. Najpierw okładka! Polskie okładki książkowe 1944–1970, czysty warsztat, 2017
 5. Ballada o dziewczynie. Z Ewą Frysztak rozmawia Janusz Górski, czysty warsztat, 2019
 6. Janusz Górski, Dosłownie. Liternicze i typograficzne okładki polskich książek 1944–2019, czysty warsztat, 2020

Ilustracja

 1. Józef Wilkoń (katalog wystawy), czysty warsztat, 2009
 2. 35 maja (katalog wystawy), czysty warsztat, 2010
 3. Janusz Górski, Piotr Sitkiewicz, Bestiariusz Lema według Mroza, czysty warsztat, 2012
 4. Mróz (katalog wystawy), czysty warsztat, 2012
 5. Józef Wilkoń. Szum drzew. Z Józefem Wilkoniem rozmawia Janusz Górski, czysty warsztat, 2013
 6. Kilian dzieciom (katalog wystawy), czysty warsztat, 2014
 7. Fantastische Tiere. Die wunderbare Welt des Józef Wilkoń. Józef Wilkoń im Gespräch mit Janusz Górski (edycja niemieckojęzyczna), Gimpel Verlag, 2014
 8. Saul Steinberg, Odbicia i cienie, czysty warsztat, 2015
 9. Stanny (katalog wystawy), czysty warsztat, 2016
 10. Janusz Górski, Piotr Sitkiewicz, Lems Tierleben nach Mróz (edycja niemieckojęzyczna), czysty warsztat, 2017
 11. Na szkle malowane. Z Adamem Kilianem rozmawia Janusz Górski, czysty warsztat, 2017
 12. Józef Wilkoń [szum drzew]. Z Józefem Wilkoniem rozmawia Janusz Górski, czysty warsztat, 2017
 13. Józef Wilkoń [arka]. Z Józefem Wilkoniem rozmawia Janusz Górski, czysty warsztat, 2018
 14. Mieczysław Wasilewski versus Janusz Górski, czysty warsztat, 2018
 15. Józef Wilkoń [lustro i promyk]. Z Józefem Wilkoniem rozmawia Janusz Górski, czysty warsztat, 2019
 16. Przekrój przez Mroza, czysty warsztat, 2019

Fotografia

 1. Zbigniew Treppa, Myślenie obrazem w fotografii, czysty warsztat, 2012
 2. Bohdan Paczowski, Spojrzenia. Glimpses, czysty warsztat, 2012
 3. Kevin Moore, Jacques Henri Lartigue. Wynalezienie artysty, czysty warsztat, 2015

Ikonografia

 1. Janusz Górski, Znak twój. Dzieje polskiego godła i herbu, Muzeum Miasta Gdyni i Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019

Sztuka

 1. Zofia Tomczyk-Watrak, Wybory i przemilczenia. Od szkoły sopockiej do nowej szkoły gdańskiej, słowo/obraz, 2001
 2. Magdalena Frankowska, Artur Frankowski, czysty warsztat, Berlewi, 2009
 3. Jan Lebenstein. Warszawa – Paryż. Prace z lat 1956–1972, Pracownia, 2010
 4. Wojciech Fangor, Ja. Autobiografia, czysty warsztat, 2017
 5. Marek Model, czysty warsztat, 2020

Książki dla dzieci

 1. Ilona Wojciechowska, Podróż do Państwa Pajacyków, ilustracje Piotr Kazigrotowski, 2006
 2. Marek Szczerba, Konik polny, różni ilustratorzy, czysty warsztat, 2008
 3. Janusz Korczak, Nie ma dzieci są ludzie, różni ilustratorzy, czysty warsztat, 2012
 4. Piotr & Paweł Sitkiewicz, Gdańsk na opak, ilustracje Bohdan Butenko, Oficyna Gdańska, 2014
 5. Martyna Groth, Słowniczek teatru lalek, Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2014
 6. Piotr Sitkiewicz wg Władimira Sutiejewa, Ołówek i myszka, ilustracje Bohdan Butenko, Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2015
 7. Piotr & Paweł Sitkiewicz, W Gdańsku straszy, ilustrował Józef Wilkoń, Oficyna Gdańska, 2015
 8. Elżbieta Pałasz, Trzy, dwa, raz, Günter Grass, ilustracje Joanna Czaplewska, Katja Widelska, Oficyna Gdańska, 2016
 9. Elżbieta Pałasz, Wer ist das? Günter Grass (edycja niemieckojęzyczna), ilustracje Joanna Czaplewska, Katja Widelska, Oficyna Gdańska, 2016
 10. Elżbieta Pałasz, Bucheckern, Bernstein, Brausepulver. Die Danziger Kindheit von Günter Grass (edycja niemieckojęzyczna), ilustracje Joanna Czaplewska, Katja Widelska, Rieder Bilderbücher, 2018
 11. Martyna Groth, Słowniczek teatru lalek, Instytut Teatralny, 2018
 12. Elżbieta Pałasz, Jak zwyciężać mamy. Wielkie i małe bitwy Polaków, ilustracje Joanna Czaplewska, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019

Literatura

 1. Andrzej Krajewski, Skyliner, czysty warsztat, 2009
 2. Klaus Mann, Punkt zwrotny, czysty warsztat, 2015

Wystawy

 1. Józef Wilkoń, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2009
 2. Bohdan Butenko. 35 Maja, Galeria Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2010
 3. Mróz i Lem, Centrum Designu Gdynia, 2012
 4. Rączki Daniela Mroza, Galeria Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2012
 5. Stanny, Galeria Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2016
 6. Lems Tierleben nach Mróz, Deutsches Polen-Institut & Staatstheater Darmstadt, Darmstadt, 2017
 7. Wystawa projektów polskich okładek książkowych 1944–1970, Najpierw okładka!, Galeria Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2017
 8. Józef Wilkoń. Najpierw okładka!, Galeria Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2017